ವಾರಕ್ಕೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಆವೀಕರಣ (29)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಉದ್ದೇಶ :- ಆವೀಕರಣ

ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು :-ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಯೋಗ

ವಿಧಾನ :-ಎರಡು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದುಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಡೀಯನೋಡಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Screenshot 2023 06 08 09 41 25 22 e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f 1

ತೀರ್ಮಾನ :-

ಎರಡು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರ, ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ,ಉಪ್ಪು,ನೀರುas wel ಸಭೆ ಸಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ & ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಪೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಪಣ science experiment

EEDS update
EEDS update
Useful for teachers2023
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment