ವಾರಕ್ಕೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಅನಿಲವು ಪಾತ್ರೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೊ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ( ಪ್ರಯೋಗ 22)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಉದ್ದೇಶ :-ಅನಿಲವು ಪಾತ್ರೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು :-

ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ, ಹೊಗೆ(ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ)

ವಿಧಾನ :-

ಚಟುವಟಿಕೆ -1 :- ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು.

IMG 20230108 WA0029

ಚಟುವಟಿಕೆ – 2 : ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

IMG 20230108 WA0028

ತೀರ್ಮಾನ :-

ಅನಿಲವು ಪಾತ್ರೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕೃಪೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಪಣ science experiment

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment