ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರದೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಗುರು seve-14

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರದೆ ಇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 05/03/2023 ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

IMG 20230303 WA0030
Sharing Is Caring:

Leave a Comment