ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 06/01/23 ರ ಬದಲು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 10/01/23ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

IMG 20230106 WA0110 1
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment