ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಇಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ…..

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ

👉ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
👉ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Pdf ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment