ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2024-25 ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 31-12-2018 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿರಬೇಕು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಪಿ 260 ಪಿಜಿಸಿ 2021 ದಿನಾಂಕ:26.07.2022ರನ್ವಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರನ್ವಯ ಪುಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ತರಗತಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ 5 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಆಗಿರಬೇಕು.

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 1 ನೇ ತರಗತಿ ಗೆ 6 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ LKG ತರಗತಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಉಲ್ಲೇಖ

2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿUKG ಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು 31-05-2019 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವರಾಗಬೇಕು


LKG ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು 31-05-2020 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು


ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 31-12-2018 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿರಬೇಕು

ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗಧಿ ಆದೇಶ

ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ

RTE ದಾಖಲಾತಿ ವಯೋಮಾನದ ವಿವರಗಳು

Sharing Is Caring:

Leave a Comment