ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 708 ಪಿಜಿಸಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 23-5-2018 ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ – 1983 ರ ನಿಮ್ಮ 20 ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2009 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2018 19 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಮಗುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ / ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ದಾಖಲಾತಿ ವಯೋಮಾನ

ಪ್ರವೇಶ ಫಾರ್ಮ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


ದಾಖಲಾತಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ

ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ

ಹಿರಿಯ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ

ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ

IMG 20210607 WA0009 min
IMG 20210607 WA0011 min
IMG 20210607 WA0012 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment