ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ

Updated vacant list (11/07/23)

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ updated on11/07/23

ಮಲೆನಾಡು ತಾಲೂಕು ವಿವರ

IMG 20230711 WA0012
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

AM limit – 258

PET limit – 21


HM limit – 33


DK transfer counciling statistics…


KSPSTA DK

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

IMG 20230710 WA0014

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಭಾ ಭವನ ಮಂಗಳೂರು ,

ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳದ location
KSPSTA DK

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು(sanctioned post) 4445

ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು =425+42

ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು (PST)
2304

GPT
1365

PST +GPT =3669

PET
291

SPECIAL Teachers 11

ಶಾಲಾ ಮಾತೆ=7

ಒಟ್ಟು 4445

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

MYSORE DIVISION

Transfer rules
Transfer rules

ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ,

ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ 17.06.2023

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ:20/06/2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ CRP/BRP ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು*
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 23.06.2023
ಪ್ರೌಢ – 23.06.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

3 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ CRP/BRP ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 17.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 17.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ- 10.07.2023

ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 11.07.2023 ರಿಂದ 12.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 13.07.2023 ರಿಂದ 14.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ 15.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 15.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ವಿಭಾಗೀಯ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ- 17.07.2023

Within division ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 18.07.2023 ರಿಂದ 20.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 21.07.2023 ರಿಂದ 24.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Within division ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 25.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 25.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ಅಂತರ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ-25.07.2023

Out of unit out of division ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 26.07.2023 ರಿಂದ 28.07.2023
ಪ್ರೌಢ 26.07.2023 ರಿಂದ 28.07.2023

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Out of unit out of division ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ – 31.07.2023
ಪ್ರೌಢ – 31.07.2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment