ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ 19600 ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ 19600 ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20220209 WA0017 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment