ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮನವಿ

IMG 20220817 WA0028
IMG 20220817 WA0027
IMG 20220817 WA0026

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿಆಗಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೋಶ (Promotion Cell)ರಚಿಸಿ ತ್ವರಿತ ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment