ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

IMG 20210914 WA0008
IMG 20210914 WA0009 1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment