ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20221015 WA0054

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ(SA-1) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ – ದಿನಾಂಕ: 03/11/2022 ರಿಂದ 10/11/2022ರವರೆಗೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ (ಸಿ ಸಿ ಇ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಲಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುಸಾರ ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಲಿಕಾಪುಗತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30/11/2022ರೊಳಗೆ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು)

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

03/11/2022 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

04/11/2022 ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

05/11/2022 ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ

07/11/2022 ಗಣಿತ

08/11/2022 ವಿಜ್ಞಾನ

09/11/2022 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

10/11/2022 ಭಾಗ-ಬಿ/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಭಾಗ-ಬಿ/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment