2022-23ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುವು? ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.


6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು (ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ)


1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು


6, 8, 9ನೇ ತರಗತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು


7, 8, 9ನೇ ತರಗತಿಗಳ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

IMG 20220529 WA0055
IMG 20220529 WA0054
Sharing Is Caring:

1 thought on “2022-23ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುವು? ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ”

  1. ಪ್ರಸಕ್ತ 2022ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ?

    Reply

Leave a Comment