1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು PDF

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ [ಪರಿಷ್ಕೃತ] ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment