ಎರಡನೇ sdmc ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Covid 19 ರ ಕಾರಣದಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇ sdmc ಸಭೆಯನ್ನು 19/01/22 ರಿಂದ 24/01/22 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಎರಡನೇ SDMC ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

IMG 20220118 WA0021 min
IMG 20220118 WA0022 min

SDMC ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು website ಗೆ UPLOAD ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

SDMC ಮೊದಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಎರಡನೇ sdmc ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ”

Leave a Comment