SATS login ಆಗುವಾಗ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

SATS page ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ, Advanced ಎನ್ನುವ button ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ Proceed to sts.Karnataka Link ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ… SATS ಲಾಗಿನ್ PAGE ಬರುತ್ತದೆ…

IMG 20220212 WA0047
IMG 20220212 154639 min 1
Sharing Is Caring:

Leave a Comment