ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು server ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿ

IMG 20220220 WA0025 min
IMG 20220220 WA0024
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Because of heavy traffic on vidyavahini portal, Quiz competition s/w shifted to new link, ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಕೆಳಗಿನ button click ಮಾಡಿ

ಗಮನಿಸಿ :

ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

67 thoughts on “ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು server ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿ”

Leave a Comment