ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ( ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧಿಕೃತ TELEGRAM group

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ( ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧಿಕೃತ TELEGRAM group ಇದಾಗಿದ್ದು ,ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು,ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು e ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ join ಆಗಿ ,ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ.

IMG 20210202 153408
Sharing Is Caring:

Leave a Comment