5& 8 ನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

IMG 20230309 WA0036
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment