ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ download ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Dowload the admit cards for class 6 entrance test using the above link.Exam date 30.04.22.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment