ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಳೆ (25-07-2023) ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಳೆ (25-07-2023) ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

IMG 20230724 WA0093
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment