ವಿಪರೀತ ಮಳೆ 25/ 07/2023 ರಂದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು

ವಿಪರೀತ ಮಳೆ 25/ 07/2023 ರಂದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

IMG 20230724 WA0080
Sharing Is Caring:

Leave a Comment