ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು/ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ

IMG 20221123 WA0029

ಪ್ರಭಾರಿ ಭತ್ಯೆ ಆದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋರಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment