ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಈ ದಿನ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು | SATS ಕುರಿತಾಗಿ | CRP/BRP/BIERT ಕುರಿತಾಗಿ | ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SATS ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

IMG 20211110 WA0007 min

ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

IMG 20211110 WA0004 min

CRP/BRP/BIERT ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

IMG 20211110 WA0010 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment