ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖುತುಬ್ ಎ ರಂಜಾನ್ ರಜೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರ ಬದಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

IMG 20240410 071526 min
IMG 20240410 071541 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment