6,7,8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ನೋಟ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಶಾಲೆ ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು .

ಸೂಚನೆ

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

6 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment