4,5,6,7,8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಸುಮೇರು ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಶಾಲೆ ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು .

ಸೂಚನೆ

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

4 ನೇ ತರಗತಿ

5 ನೇ ತರಗತಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

7 thoughts on “4,5,6,7,8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಸುಮೇರು ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2”

Leave a Comment