ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ (Village Accountant) ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ
ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು (Village
ಎಂಬ ಪದನಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ” (Village
Administrative Officer) ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸಿ ಸರಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ

Sharing Is Caring:

1 thought on “ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ”

  1. ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೋನೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ

    Reply

Leave a Comment