ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ LMS CARD DOWNLOAD ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

LMS open ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

IMG 20230314 WA0014

LMS option ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

IMG 20230314 WA0013

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ LMS ಕಾರ್ಡ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment