ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ protocol ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ protocol ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

IMG 20211007 WA0016
IMG 20211007 WA0014
IMG 20211007 WA0017
IMG 20211007 WA0019
IMG 20211007 WA0021
IMG 20211007 WA0020
IMG 20211007 WA0015
IMG 20211007 WA0013
IMG 20211007 WA0018
Sharing Is Caring:

Leave a Comment