ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬದುಕೋಣ ,ಬದುಕಲು ಕಲಿಸೋಣ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ online ಪ್ರವಚನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಚನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ತುಮಕೂರುದಿನಾಂಕ:19/06/2021ಪೂರ್ವಾಹ್ನ :11:00 ರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ 01:00ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬದುಕೋಣ,ಬದುಕಲು ಕಲಿಯೋಣ

IMG 20210617 WA0026 min
IMG 20210617 WA0025 min

Sharing Is Caring:

Leave a Comment