ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ…ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆ.ಜೆ.ಐ.ಡಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ check ಮಾಡುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ Captcha code 6 Digit ಕಾಣಿಸಲು screen rotation on ಮಾಡಿ landscape ಲಿ ನೋಡಿ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment