250 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಧರೇತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

250 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಧರೇತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

IMG 20220328 WA0018
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment