ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ hello minister live ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ hello minister live ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

08068416401 ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಸ೦ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 080 -68416401

Sharing Is Caring:

Leave a Comment