ಗುರುಸೇವೆ 10

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಜುಲೈ 31 2022 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿ 10/15/20/25/30 ವರುಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಭಡ್ತಿ/ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಭಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುಸೇವೆ ಯ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 26/06/22 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment