18000 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಆದೇಶ | ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ,ತಾಲೂಕು ವಾರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 18000 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

IMG 20211104 WA0013 min
IMG 20211104 WA0015 min
IMG 20211104 WA0014 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment