2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಶಾಲಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

IMG 20211104 WA0016 min 2
Sharing Is Caring:

Leave a Comment