ಸೇವಾನಿರತ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಹಿತವಾಗಿ 6-8 ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ತಿ

gpt-issue
gpt-issue
IMG 20220428 WA0001
Screenshot 2022 04 28 07 41 15 54 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
IMG 20220428 WA0002
Sharing Is Caring:

Leave a Comment