Covid 19 ರ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

second year of the covid-19 pandemic , ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 18 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೇಖನ/ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನುchildrenfirst.jocl@gmail .com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 31/03/2022

ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ವಿಷಯಗಳು

IMG 20220323 WA0051

ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೆಯುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ

IMG 20220323 WA0050

ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ

IMG 20220323 WA0049
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment