100 ದಿನಗಳ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಓದುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಓದುವಿಕೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಶಬ್ದಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಇದು ಒಂದು
ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಓದುವುದು ಮಾನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರದ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ
ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓದುವಿಕೆಯು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಬಹು-ಪದರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ಶಬ್ದಕೋಶ, ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು (ಉದಾ, ಎಡ ಬಲಕ್ಕೆ ಓದುವುದು, ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗ), ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು/ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಅಥವಾ
ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುದ್ರಣ ಜಾಗೃತಿ.

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ- ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ; ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು; ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪುಟ, ಶಾಪಿಂಗ್ , ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment