ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ certificate ಪಡೆಯಿರಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯೋಣ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

1 thought on “ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ certificate ಪಡೆಯಿರಿ”

Leave a Comment