ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಜೂಮ್ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುಯಲ್ (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಜೂಮ್ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುಯಲ್ (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ವರ್ಚುವಲ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ರಿ

IMG 20220131 WA0038 min
IMG 20220131 WA0039 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment