ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment