ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? Withdraw ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? Withdraw ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ

ವೀಡಿಯೋ ಕೃಪೆ ಅಂಜು ಸಕಲೇಶಪುರ

IMG 20210727 WA0018 min
IMG 20210727 WA0017 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment