ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20220301 WA0021

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 30 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು

💥
ಪ್ರಾರಂಭ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಡಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳು/ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

💥
ಪ್ರಾರಂಭ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಮಯವು 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಂಡೋ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.

💥
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ 0 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು 0 ಅಂಕ.

💥
ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

💥
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ[ಗಳಿಗೆ] ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

💥
ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

💥
ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಬಹುದು.

💥
ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

💥
ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ”

Leave a Comment