ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ students gadget ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ students gadget ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ.

IMG 20210625 WA0008 min

Sheets app download ಮಾಡಿ.

Mobile ಬಳಸಿ students gadget ವಿವರ ತುಂಬಿಸುವ ವಿಧಾನ.

sats log in ಆಗಿ.

Excel file convert ಮಾಡಿ.

Student gadget excel sheet download ಮಾಡಿ/ತಾಲೂಕು ವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೇ ಗಮನಿಸಿ fill ಮಾಡಿ.

computer/lap top ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ what’s app group

Sharing Is Caring:

Leave a Comment