ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

SSP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ SATS NUMBER ENTRY ಮಾಡಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment