COVID 19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-21 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ(SOP)

COVID 19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-21 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ(SOP)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Sharing Is Caring:

Leave a Comment