ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು /ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಸೂಚನೆ

IMG 20211231 WA0008 min
IMG 20211231 WA0013 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment