ಚಂದನ ಟಿವಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ತರಗತಿವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಚಂದನ ಟಿವಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ತರಗತಿವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

1-3ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0003 11zon 1

4ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0004 11zon

5ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0002 11zon 1

6ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0006 11zon 1

7ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0005 11zon 1

8ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0014 11zon 1

9ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0013 11zon 1

10ನೇ ತರಗತಿ

IMG 20210704 WA0015 11zon 1

ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ

IMG 20210704 WA0001 11zon 1

ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ

IMG 20210704 WA0000 11zon 1
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಚಂದನ ಟಿವಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ತರಗತಿವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ”

Leave a Comment