ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ

IMG 20211203 203319
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ “ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು” ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ‌ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ’ ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ & ಪತ್ರ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

KSPSTA ಬೆಂಗಳೂರು

IMG 20211203 WA0011
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment